Кыргызский Государственный Технический Университет им. И. Раззакова

Расписание туров бюджет


И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин 2019/2020 -окуу жылына абитуриенттерди жалпы республикалык тестирлөөнүн негизинде  тандоо турларын өткөрүү жана кабыл алуу графиги

8-13 июльБиринчи тур
8-10 июльКесилме  талондорду каттоо  жана топтоо
10 июль  саат 14.00 дөКесилме  талондорду  каттоо жана топтоо  токтотулат
10 июль  саат 14.00 дөГранттык комиссия өз отурумун  баштайт
11 июлда саат 10.00 го чейинКиргизүүгө сунушталган абитуриенттердин тизмеси илинет
11-13 июлда саат 15.45  чейинКиргизүүгө сунушталган абитуриенттер КМТУга өз каалоолорун бышыктоо үчүн тиешелүү документтерди тапшырышат
13 июлда саат 16.00 дөГранттык комиссия өз отурумун  баштайт
15 – 20 июльЭкинчи  тур
15-17 июльКесилме  талондорду каттоо  жана топтоо
17 июль саат 14.00дөКесилме  талондорду  каттоо жана топтоо  токтотулат
17 июль саат 14.00дөГранттык комиссия өз отурумун  баштайт
18 июлда саат 10.00 го чейинКиргизүүгө сунушталган абитуриенттердин тизмеси илинет
18-20 июлда саат 15.45  чейинКиргизүүгө сунушталган абитуриенттер КМТУга өз каалоолорун бышыктоо үчүн тиешелүү документтерди тапшырышат
20 июлда саат 16.00 дөГранттык комиссия өз отурумун  баштайт
22-27 июльҮчүнчү тур  (ББжИМ уруксааты менен өткөрүлөт)
22-24 июльКесилме  талондорду каттоо  жана топтоо
24 июль саат 14.00дөКесилме  талондорду  каттоо жана топтоо  токтотулат
24 июль саат 14.00дөГранттык комиссия өз отурумун  баштайт
25 июлда саат 10.00 го чейинКиргизүүгө сунушталган абитуриенттердин тизмеси илинет
25-27 июлда саат 15.45  чейинКиргизүүгө сунушталган абитуриенттер КМТУга өз каалоолорун бышыктоо үчүн тиешелүү документтерди тапшырышат
27 июлда саат 16.00 дө

Гранттык комиссия өз отурумун  баштайт

 

График проведения туров отбора и зачисления абитуриентов в Кыргызский государственный технический университет им.И.Раззакова  по итогам общереспубликанского тестирования на 2019-2020 учебный год

8-13 июляПервый тур
8-10 июляСбор отрывных талонов
10  июля в 14:00Заканчивается сбор отрывных талонов
10 июля в 14:00Заседание грантовой комиссии
11 июля до  10:00Вывешиваются списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению
11-13 июля до 15.45Подтверждение абитуриентами желания быть зачисленными в вуз
13 июля в 16.00Заседание грантовой комиссии
15 – 20 июляВторой тур
15-17 июляСбор отрывных талонов
17 июля в 14:00Заканчивается сбор отрывных талонов
17 июля в 14:00Заседание грантовой комиссии
18 июля до  10:00Вывешиваются списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению
18-20 июля до 15.45Подтверждение абитуриентами желания быть зачисленными в вуз сдачей соответствующих документов
20 июля в 16.00Заседание грантовой комиссии
22-27 июляТретий тур (проводится с разрешения МОН КР)
22-24 июляСбор отрывных талонов
24 июля в 14:00Заканчивается сбор отрывных талонов
24 июля в 14:00Заседание грантовой комиссии
25 июля до 10:00Вывешиваются списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению
25-27 июля до 15.45Подтверждение абитуриентами желания быть зачисленными в вуз
27 июля в 16.00Заседание грантовой комиссии
  
До 25 августаПредоставление полного отчета в МОН КР и направление списков абитуриентов на подтверждение в ЦООМО*